درمان ناباروری

درصد موفقیت میکرواینجکشن چند است؟!

 درمان ناباروری با تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) یا میکرواینجکشن موضوعیست که خیلی از مردم با آن بیگانه هستند در عین حال، این روش حلال مشکل 20 درصد از مردم ایران است که دچار عارضه ناباروری هستند. ☑درمان ناباروری با تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی می تواند به عنوان بخشی از درمان IVF (لقاح داخل وریدی) مورد…
ادامه مطلب ...