نشانه های عقیم شدن در نوجوانی (۵مورد)

بدون شک صحبت در مورد ناباروری با شریک زندگی موضوع حساسی است. قسمت سخت آن این است که احتمال دارد ناباروری تنها در یکی از طرفین یا در هر دو وجود داشته باشد. در این مقاله سعی شده است در رابطه با نشانه های عقیم شدن در نوجوانی و علل آن و به طور کلی ناباروری در مردان صحبت شود.در ابتدا ی مقاله آمارهایی در مورد این موضوع در زیر آورده ایم…
ادامه مطلب ...